Batteri-info

Allmänt om Li-Polymer batteriet i din pejl 

När batteriet är nytt
Nya batterier levereras med viss laddning (fabriksladdning). Innan de har börjat användas kan de ligga länge med denna laddning utan att ta skada. Batterier åldras visserligen något med tiden
(oavsett om de används eller ej) och förlorar något lite i kapacitet i samband med det. När batteriet används Eftersom Li-poly-batterier inte lider av minneseffekten går det utmärkt att ladda ur dem till exempelvis 50 % och sedan ladda upp dem igen. De behöver heller inte laddas upp fullt varje gång, utan det går bra att koppla dem till en laddare för att snabbt få lite extra laddning i batteriet. Li-jon- och Li-poly-batterier är gjorda för att kunna användas i minst 500 cykler (fullständiga upp och urladdningar). Till skillnad från äldre batterityper kan dessa 500 cykler användas på ett väldigt flexibelt sätt. En fullständig upp- och urladdning räknas som en cykel. En urladdning till 50 % följt av en fullständig uppladdning räknas endast som en halv cykel. Det är alltså inte en hel cykel som  ”förbrukas” bara för att pejlen kopplas till en laddare.

Temperaturen
Li-poly-batterier är temperaturberoende och i kallt (under 0) väder blir batteritiden något kortare, och i för varm (över 50) temperatur kan batteriet ta skada.

När batteriet inte används
Eftersom Li-poly-batterier mår bäst av att användas är det viktigt att inte glömma bort de pejlen urladdad. Annars riskerar batteriet att laddas ur helt och vara obrukbara när det blir aktuellt att använda det igen i framtiden.

Alla batterier lider av något som kallas självurladdning. Den gör att batterierna förlorar laddning oavsett om de används eller inte. Det ställer till problem vid långtidsförvaring av Li-poly-batterier, eftersom de inte får djupurladdas till noll. Om de blir fullständigt urladdade går de nämligen inte att ladda upp igen. Om pejlen används tills batteriet är nästan slut och sedan glöms bort i en byrålåda i ett halvår kommer den troligtvis inte gå att ladda upp igen. Då har självurladdningen dragit ut den sista laddningen och gjort batteriet obrukbart.

Obs! Det är riskfritt att använda pejlen tills den stänger av sig själv för att den anser att batteriet är slut. Detta eftersom det då fortfarande finns laddning kvar i batteriet, även om den är för liten för att kunna driva utrustningen. Det är däremot viktigt att sätta apparaten på laddning igen, så att inte självurladdningen drar ut den sista laddningen. Inför långtidsförvaring bör batteriet laddas upp till minst hälften. Går det längre än 10 månader så bör pejlen plockas fram och motioneras någon gång (ladda ur och upp det) för att hålla liv i det.